محصول (0)
×

هشدار

JLIB_APPLICATION_ERROR_LIBRARY_NOT_LOADING

Page 1 of 2

فرم ثبت درخواست نصب - تعمیرات

نام و نام خانوادگی(*)
Invalid Input

ایمیل(*)
لطفا آدرس ایمیل خود را بصورت صحیح وارد کنید

تکرار ایمیل(*)
لطفا آدرس ایمیل خود را بصورت صحیح وارد کنید

موبایل(*)
لطفا موبایل خود را وارد نمایید

تلفن ثابت با کد شهر(*)
لطفا موبایل خود را وارد نمایید

کد نماینده ( در صورتیکه نماینده فروش یا خدمات پس از فروش هستید )
Invalid Input

 
استان(*)
Invalid Input

شهر(*)
Invalid Input

آدرس(*)
Invalid Input

نوع اقدام(*)
لطفا نوع اقدام خود را مشخص کنید

شرح ایراد
Invalid Input

محل نصب دستگاه (*)
Invalid Input

مثال : منزل ، فروشگاه ، بیمارستان ، شرکت و ...

مدل دستگاه(*)
لطفا مدل دستگاه خود را از پشت کارت گارانتی یا پشت دستگاه مشاهده و سپس مدل صحیح را انتخاب نمایید

لطفا مدل دستگاه خود را از پشت کارت گارانتی یا پشت دستگاه مشاهده و سپس مدل صحیح را انتخاب نمایید

شماره گارانتی(*)

شماره سریال دستگاه(*)

مدل دستگاه دوم ( در صورت وجود)
لطفا مدل دستگاه خود را از پشت کارت گارانتی یا پشت دستگاه مشاهده و سپس مدل صحیح را انتخاب نمایید

لطفا مدل دستگاه خود را از پشت کارت گارانتی یا پشت دستگاه مشاهده و سپس مدل صحیح را انتخاب نمایید

شماره گارانتی دستگاه دوم در صورت وجود

شماره سریال دستگاه دوم در صورت وجود

کد امنیتی(*)
کد امنیتی
  RefreshInvalid Input